Cancervården

Cancervården ägs av förbundet Sjuksköterskor i Cancervård och är en tidning som etablerat sig i framkant inom onkologi. I varje nummer finns ett eller flera aktuella teman, ofta belyser man en specifik cancerdiagnos. Tidningen presenterar även nya forskningsrön, nya läkemedel och artiklar inom cancervården, samt rapporter från konferenser och kongresser.

Läsarna har sina verksamheter inom sluten vård på onkologikliniker, hospice och palliativa enheter, medicinska, kirurgiska och geriatriska avdelningar samt i öppen vård såsom distriktssjukvård, hemsjukvård och palliativa hemsjukvårdsteam. Ledare, forskare och utbildare inom cancervård finns också bland läsarna.

 • Digitalt
 • Print
 • Event
 • Podd
"Tidningens läsare arbetar med cancerprevention, cytostatika och annan medicinsk cancerbehandling, strålbehandling, palliativ vård m.m."
 • 2 500 ex

  upplaga
 • 27 000 kr

  för en helsida
 • 4

  utgåvor/år

Kontakta mig om du har frågor