Dubblerade intäkter på två år

Case: Ökade intäkter för Arkitekten

2015 insåg tidningen Arkitekten och dess chefredaktör Maria Blom att de behövde förnya sig och utveckla sin försäljning och produktportfölj. De hade då ett inhousesälj som inte fungerade optimalt och få kanaler att erbjuda sina partners och annonsörer.
Efter upphandling valde de att arbeta med oss på Adviser.

Se casefilmen med chefredaktör Maria Blom:

play-video

Lösning:

Med hjälp av nulägesanalys och workshops kom vi fram till hur Arkitekten vill positionera sig på marknaden och vilka kanaler som de skulle kommunicera med sina läsare. Vilka kanaler ska bort? Vilka ska optimeras? Vilka nya ska utvecklas? Utifrån de insikter som kom fram tog vi ett helhetsgrepp kring intäktsaffären.

Nya format och kanaler togs fram för att skapa möten mellan målgrupp och marknad. Bland annat produkter inom employer branding och digital rekrytering men även strategier för att möta marknaden med ett starkare 360-erbjudande där alla kanaler arbetar tillsammans för att skapa effekt.

En kombination av gott samarbete och 360-tänk gav Arkitekten dubblerade intäkter på två år.


"För oss som kund har det engagemang som Adviser visat varit avgörande. Jag får ständig stöttning, vi diskuterar igenom olika case, vi kommer ständigt vidare."
Maria Blom Chefredaktör, tidningen Arkitekten

Kontakta mig om du har frågor