Dietistaktuellt

Dietistaktuellt ges ut av Dietisternas Riksförbund som under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör i den mediala debatten när det gäller kost-, hälso- och nutritionsfrågor. Förbundets medlemmar har en viktig opinionsbildande roll i dessa frågor och tidningen är ett värdefullt sätt att nå alla medlemmar. Utöver medlemmarna i DRF distribueras tidningen även till kostchefer och storhushållsansvariga på skolor och äldreboenden och läkare och sjuksköterskor som jobbar med nutrition. 

 • Digitalt
 • Print
 • Event
 • Podd
 • 6 100

  ex upplaga
  (TS 2013)
 • 1991

  grundades Dietistaktuellt
 • 6

  utgåvor/år

Kontakta mig om du har frågor