Land Lantbruk

För dem som äger och förvaltar jord och skog är Land Lantbruk den självklara källan till information, råd, tips och inspiration.

Land Lantbruk gör bondens röst hörd och sätter bondens och landsbygdens frågor på den politiska agendan. Tillsammans med Land Lantbruk kommer varje vecka familjetidningen Land och Land Skogsbruk, en tidning som specialbevakar skogsbruket. 

Den stora läsekretsen – 182 000 läsare varje vecka - innebär att Land Lantbruk är Sveriges största nyhetskälla inom de gröna näringarna. Tidningen är därför en viktig kanal om man vill nå alla dem som lever och verkar på landsbygden. Ett enda nummer når 58% av alla som jobbar inom lantbruket – vilket är mer än något annat media i Sverige, 

 • Digitalt
 • Print
 • Event
 • Podd
"Sveriges största nyhetskälla inom lantbruk!"
 • 180 000

  läsare
  Orvesto Konsument 2019:helår
 • 48

  utgåvor / år
 • 13

  minuter så länge stannar i snitt läsarna på www.lantbruk.com