Palliativ Vård

Palliativ Vård ges ut av Nationella Rådet för Palliativ Vård och ska fungera som ett gemensamt multiprofessionellt forum som bidrar till att lyfta fram den bredd, komplexitet och spetskompetens som kännetecknar palliativ vård.

 

Palliativ Vård är den enda tidskriften inom palliativ vård i Sverige och genom att annonsera i tidskriften når ni just vårdgivare inom den palliativa vården.

 • Digitalt
 • Print
 • Event
 • Podd
"Annonsera där du får effekt - i Palliativ Vård når du hela vårdkedjan som arbetar med patienter i livets slutskede"
 • 4 000

  upplaga
 • 21 500 kr

  priset för en helsida
 • 4

  utgåvor/år

Kontakta mig om du har frågor