Resepolicy

Omfattning

Denna resepolicy omfattar alla anställda på Adviser Försäljning AB. Policyn berör alla resor som görs i tjänsten och som betalas av Adviser Försäljning AB.

Syfte

Syftet med vår resepolicy är att alla på Adviser Försäljning AB ska resa klimatsmart, kostnadseffektivt och säkert inom tjänsten. Policyn ska också bidra till att vi underlättar för våra medarbetare att resa klimatsmart även till och från jobbet. Möten

Alla resor vi på Adviser Försäljning gör i tjänsten ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten motiverat behov. För att minska på resandet väljs därför möten online via egen dator eller skärm som finns på alla kontor. De som vill ha hjälp med möten online kontaktar sin teamleader.

Som mediasäljare är det viktigt att vara ute och träffa människor – både i storstäderna och i hela Sverige. Här väljer vi därför det mest klimatsmarta alternativet vi kan.

För resor på Adviser Försäljning prioriterar vi så här:

I första hand: Gång/promenad eller cykel. Företagscykel finns i dagsläget på Stockholmskontoret.

I andra hand: kollektivtrafik som tåg, pendeltåg/pågatåg eller buss.

Eldrivna alternativ som kan hyras, t ex elscooter.

När vi reser längre sträckor inom Sverige väljer vi tåg eller, där det inte finns tågstationer, buss. De gånger flyg är nödvändigt (till exempel: finns inget annat alternativ på grund av mötestiden) klimatkompenseras resan antingen vid köp av biljett eller via Go Climate Neutral. Flyg behöver godkännas av närmaste chef.

De bilar som ägs av företaget är miljöbilar.

Event och transporter 

En viktig del i Adviser Försäljnings affärsmodell är våra event och konferenser. Här gäller följande:

Vi bokar alltid tåg för våra anställda från och till event som är obligatoriska för de berörda, med undantag för personliga skäl (till exempel: vård av barn, hälsoorsaker eller tidsbrist). Vi förespråkar kollektivtrafik eller eltaxi om de behöver transporteras korta sträckor.

Då bil är nödvändigt ser vi till att samåka till och från eventet.

När vi behöver transportera saker till och från våra event väljer vi miljöbud. 

Adviser Försäljnings interna konferenser

Vi väljer våra egna lokaler till konferenslokaler eller som vi kan åka tåg eller buss till. Konferensstället ska helst ha en uttalad klimatpolicy. 

Påverkan

Vi kan påverka andra att resa miljösmart! När vi bokar in möten uppmanar vi gärna den vi ska träffa att ta mötet virtuellt, och i andra hand att åka klimatsmart.

Säkerhet

Det är av största vikt att resor i tjänsten på Adviser Försäljning sker tryggt och säkert, för att värna om våra medarbetares liv och hälsa. Våra riktlinjer:

Vid cykling ska hjälm alltid användas (Adviser erbjuder sina anställda en Adviser hjälm).

Vid bilkörning ska det finnas: huvudstöd för de sittplatser som används, trepunktsbälte som används och krockkudde på förarplatsen.

Adviser Försäljning ska regelbundet utveckla och följa riktlinjer för tjänsteresor som tar hänsyn till trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Detta sker löpande.

Ansvar och info

Miljöansvarig på Adviser Försäljning ansvarar för att informera sina respektive medarbetare om den här policyn. Skulle policyn inte följas är det miljöansvarig och slutligen VD:s ansvar att vidta åtgärder. Alla medarbetare på Adviser Försäljning ansvarar för att följa denna policy.

Resor till och från jobbet

Resor utanför arbetstid omfattas inte av denna policy. Däremot vill Adviser Försäljning underlätta för alla medarbetare att ta sig till och från jobbet så klimatsmart som möjligt. Vi har därför förvaringsmöjligheter för träningskläder, cykelhjälm osv och kommer under 2019 se över möjligheten till dusch på respektive kontor.